OPIEKA SPECJALISTÓW NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Malbork - południe

W ramach opłaty stałej w Bratku możecie Państwo skorzystać z pomocy naszych specjalistów.

Logopeda

Poprawna wymowa to kapitał na całe życie. Z tego powodu na początku roku logopeda przeprowadza diagnozę przedszkolaków, aby skierować dzieci z trudnościami w wymowie na dodatkowe zajęcia, odbywające się w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu.

Psycholog

Opieka doświadczonego psychologa w naszej placówce to wsparcie dla nauczycieli, rodziców oraz dzieci. Zachęcamy rodziców pragnących skonsultować się z przedszkolnym psychologiem do zgłoszenia się do nauczycielek grup, w celu umówienia się na indywidualne spotkanie z panią psycholog.

Pedagog specjalny

Kilkoro z naszych nauczycieli ukończyło studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej. Ich doświadczenie pozwala nam na adekwatny dobór metod pracy oraz wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami rozwojowymi. Pedagodzy specjalni wspomagają pracę wychowawców, prowadzą również konsultacje dla rodziców, służąc fachowym wsparciem i pomocą.

Muzykoterapeuta i rytmik

Muzyka w naszym życiu odgrywa olbrzymią rolę – potrafi wyciszyć lub pobudzić, poprawić koncentrację. Rozwija słuch i umiejętności językowe. Przedszkolaki z Bratka biorą udział w zajęciach umuzykalniających/rytmice raz w tygodniu.

Terapeuci 

Zatrudniani w przedszkolu terapeuci czuwają nad terapią i wspomaganiem rozwoju uczniów z trudnościami rozwojowymi.

Felinoterapeuta

Certyfikowany felinoterapeuta wspomaga pracę nauczycieli i terapeutów umożliwiając prowadzenie w przedszkolu dodatkowych zajęć terapeutycznych z udziałem kota. Obecność przebadanych zwierząt, które przeszły adekwatne egzaminy oraz profesjonalnie przygotowane zajęcia umożliwiają nam wspieranie rozwoju empatii u dzieci lub działania interwencyjne, takie jak terapia lęku przed zwierzętami.

 Wsparcie i diagnoza trudności rozwojowych

Nasi specjaliści są doświadczonymi diagnostami psychologiczno-pedagogicznymi, a przedszkole dysponuje niezbędnymi narzędziami (baterie testowe, kwestionariusze itd.) do diagnozy rozwoju dziecka (ADHD, autyzm, niepełnosprawność intelektualna itd.). W ramach zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej umożliwiamy dzieciom i rodzicom przeprowadzenie pogłębionej diagnozy w przyjaznej atmosferze i znanym dziecku środowisku.

 

powrót